Kes tegelikult tulumaksu alandamisest võidavad?

Maks on rahaline kohustis, mida füüsiline isik või juriidiline isik maksab riigile või omavalitsusele vastavalt seadusele. Tänapäeval loetakse maksude eksisteerimist üsna tavaliseks “nähtuseks”. Mõne arvates on see õiglane, mõne arvates mitte.

Õiglane on iseenesest üsna ebamäärane mõiste, sest sellel väljendil puudub konkreetne eluline definitsioon ja sõltub suurel määral iga inimese enda sisemisest õiglustundest. Samuti mõjutab õigluse tähendust see, mida võrdlemise aluseks võetakse. Näiteks, kui võtame aluseks vaesed inimesed, siis on kaudsed maksud ebaõiglane maks, samas rikaste vaatenurgast õiglasem. Otsesed maksud on aga vastupidised. Vaeste vaatenurgast õiglasemad, rikaste omast ebaõiglasem. See on muidugi minu enda tagasihoidlik arvamus ja ei pretendeeri absoluutsele tõele, kuid arvan, et paljud nõustuvad minuga.

Miks ma midagi sellist väidan? Kuna pikk jutt on rahvakeeli kehv jutt, siis proovin asja selgitada arvutustega.

Tulumaks on otsene maks ning kui mina omal ajal alustasin oma esimesel töökohal, oli kehtivaks tulumaksumääraks 26%. See tähendab praeguse miinimumpalga juures maksukohustust summas:

355*0,02=7,10€ (töötuskindlustus)

355*0,02=7,10 € (pensionikindlustus)

355-14,20=340,8€

340,80-144=196,8

196,8*0,26=51,17€ (maksukohustus enne tulumaksu alandamist)

196,8*0,21=41,38€ (maksukohustus peale tulumaksumäära langetamist)

Seega võit miinimum palgaga isikule on vähem kui 10€.

Edasi vaatame “ministrite tasemel” töötasu saava inimese palga võitu.

3000*0,02=60€ (töötuskindlustus)

3000*0,02=60€ (pensionikindlustus)

3000-120=2880€

2880-144=2736€

2736*0,26=711,36 (maksukohustus enne tulumaksu alandamist)

2736*0,21=574,54 (maksukohustus peale tulumaksumäära langetamist)

Seega 3000 eurot maksvad kodanikud võidavad tulumaksu alandamisest 136,82€.

Käibemaks on kaudne maks, mis ei sõltu inimeste sissetulekust ja seda maksavad kõik kodanikud ühe palju. Ka eluks vajaliku ja elementaarse toidu eest, tuleb kõikidel maksta. Vahe on aga selles, et seda maksavad KÕIK inimesed ühe palju, sõltumata sellest, palju keegi teenib. Miinimumi teeniv kodanik maksab ühelt pakilt piimalt 11 senti riigile ning sama palju maksab riigile ka härra/proua minister, oma kordi suuremalt palgalt.

Kui miinimum palka saaval isikul veab ja tal jääb toidu jaoks alles 200€, maksab ta sellelt 20% riigile.

200*0,2= 40€ (tasuda riigile käibemaksu)

Ilmselt ei söö 3000 eurot teeniv inimene 10 korda rohkem vaid seetõttu, et ta teenib 10 korda rohkem. Seega maksab tema oma toidu eest samuti riigile 40€ kanti, kuid tema võit tulumaksu alandamisest oli enam kui 13 korda suurem kui miinimumpalka saaval kodanikul (9,79€ vs 136,82)

Seega minu tagasihoidlik arvamus on, et tulumaksu alandamine valitseva partei poolt, on puhas populism, sest jäetakse rääkimata, kes sellest kõige enam võidavad.

Advertisements